OPP_091_BBM_2020

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Англійська мова

Новітня історія України та української культури

Фахова англійська мова

Фізична культура

Основи вищої математики

Хімія неорганічна

Хімія органічна

Хімія аналітична

Фізика

Хімія біоорганічна

Математичні методи в біології

Біофізика

Біоінформатика

Ботаніка

Зоологія

Фізіологія та біохімія рослин

Фізіологія людини і тварин

Біохімія

Генетика

Вірусологія

Мікробіологія

Молекулярна біологія

Імунологія

Біотехнологія

Біологія клітини

Вступ до біохімії (англійською мовою)

Вступ до експериментальної біології

Основи клінічної біохімії

Неферментативні процеси в біології

Великий практикум з біотехнології

Фізико-хімічні методи в біології

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Курсова робота

Кваліфікаційна робота

Навчальна практика

Виробнича практика

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Ензимологія

Будова та функції біомембран

Біоенергетика

Біоетика та біобезпека

Мікробна біотехнологія

Основи ензимодіагностика

Великий практикум з біохімії

Великий практикум з експериментальної біології

Науковий семінар (англійською мовою)

Журнальний клуб (англійською мовою)

Молекулярна мікробіологія (англійською мовою)

Експресія генів (англійською мовою)

Великий практикум з лабораторної діагностики

Великий практикум з клінічної біохімії

Функціональна біологія клітин (англійською мовою)

Регуляторні шляхи (англійською мовою)

Ендокринологія

Біохімія крові

Агробіотехнологія

Нейробіологія

Мікробна біотехнологія

Молекулярні основи імунології

Наукова графіка та мистецтво презентації 

Наукове діловодство

Атестація