Для здобувачів 2016 року вступу (ОР Доктор філософії)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова
Організація наукової діяльності
Філософія
Математичні методи у біології
English research writing

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Асистентська  практика

ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

ВВ.01 Молекулярні основи адаптацій
Biochemistry of  adaptations
Molecular physiology
ВВ.02 Advanced Biochemistry
New approaches in biochemistry research
Методи клітинної біології/Cell biology methods *
ВВ.03 Journal club
Науковий семінар
Laboratory skills in biochemistry*