Штат кафедри: загальна інформація

Навчальний процес на кафедрі забезпечують:

​​

Байляк Марія Михайлівна

завідувачка кафедри, професор, доктор біологічних наук; імейл: bayliak@ukr.net, maria.bayliak@pnu.edu.ua (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 17);

Основні курси: мікробіологія, вірусологія, експресія генів, біологічно активні природні речовини, нейробіологія

Лущак Володимир Іванович

професор кафедри, професор, доктор біологічних наук; імейл: volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua; vlushchak@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 47)

Основні курси: молекулярна біологія, науковий семінар, пошук та фінансування наукових досліджень, іноземна мова у біохімії, біохімія адаптацій, методологія та організація наукових досліджень.

Семчишин Галина Миколаївна

професор кафедри,  професор, доктор біологічних наук; імейл: hsemchyshyn@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 16)

Основні курси: біохімія, біоорганічна хімія, аналітична хімія, основи клінічної біохімії, вступ до біохімії (англійською мовою), фізико-хімічні методи у біології, неферментативні процеси у біології.

Господарьов Дмитро Валерійович

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат біологічних наук; імейл: dmytro.gospodaryov@gmail.com (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 13)

Основні курси: біологія клітини, генетика, моделі біохімічних досліджень, математичні методи у біології, будова та функції біомембран, інтеграція метаболізму, імунологія, фахова англійська мова.

 

Абрат Олександра Богданівна

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, доцент кафедри, кандидат біологічних наук; імейл: abrat_kbb@ukr.net, oleksandra.abrat@pnu.edu.ua (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 4)

Основні курси: імунологія, мікробіологія, молекулярна ендокринологія, основи біохімії

Гусак Віктор Васильович

доцент кафедри, кандидат біологічних наук; імейл: gus_net@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс -14)

Основні курси: біотехнологія, основи біохімії, ензимологія, сучасні інформаційні технології у біохімії

Лущак Олег Володимирович

доцент кафедри, кандидат біологічних наук, керівник лабораторії “Aging and age-related diseases”; імейл: olushchak@yahoo.com (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 37)

Основні курси: основи наукових досліджень, вступ у сучасну експериментальну біохімію, регуляторні шляхи (англійською мовою)

Мосійчук Надія Михайлівна

доцент кафедри, кандидат біологічних наук; імейл: sem_nad@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 11)

Основні курси: фізико-хімічні методи у біології, аналітична хімія, великий практикум, біохімія, хімія біоорганічна.

 

Юркевич Ігор Степанович

асистент кафедри; імейл: ihor_yurkevych@ukr.net; ihor.yurkevych@pnu.edu.ua (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-index – 11)

Основні курси: біоінформатика, експресія генів, молекулярна біологія, фахова іноземна мова

 

Швадчак Володимир Васильович

доцент кафедри, доктор філософії у біології, імейл: volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 26)

Основні курси: органічна хімія, біофізика, аналітична хімія, фізико-хімічні методи у біології

 

Шмігель Галина Володимирівна

старший лаборант кафедри, асистент кафедри (за сумісництвом) імейл: shmihel@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 5)

Основні курси: великий практикум, біоорганічна хімія, фізико-хімічні методи в біології, аналітична хімія

 

Лилик Марія Петрівна

завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри, асистент кафедри (за сумісництвом) імейл: marialylyk@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 8)

Основні курси: мікробіологія, біохімія, вірусологія

 

 

На кафедрі також організовані дві лабораторії – навчальна лабораторія (завідувач Лаба Ольга Іванівна), а також навчально-наукова лабораторія. У аудиторіях навчальної лабораторії здійснюється проведення лабораторних занять з біоорганічної хімії, аналітичної хімії, біохімії, мікробіології, біотехнології, імунології, генетики, великого практикуму з біохімії та фізико-хімічних методів у біології. В аудиторіях навчально-наукової лабораторії проводяться наукові дослідження студентами, аспірантами та співробітниками кафедри. До структури навчально-наукової лабораторії входять лабораторія мікробіології, лабораторія культури клітин, біохімічна лабораторія, лабораторія мікроклонального розмноження рослин, лабораторії для проведення експериментів з різними модельними організмами (плодовою мушкою, мишами, рибами, рослинами).

 

Професорсько-викладацький склад

Навчально-допоміжний персонал навчальної лабораторії
Наукові співробітники
Навчально-наукова лабораторія
Колишні співробітники