Загальна інформація

Навчальний процес на кафедрі забезпечують:

Лущак Володимир Іванович

завідувач кафедри, професор, доктор біологічних наук; е-майл: volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua; vlushchak@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 38)

Основні курси: молекулярна біологія, науковий семінар, пошук та фінансування наукових досліджень, іноземна мова у біохімії, біохімія адаптацій, методологія та організація наукових досліджень.

 

 

Семчишин Галина Миколаївна

професор кафедри,  професор, доктор біологічних наук; е-мейл: hsemchyshyn@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 16)

Основні курси: біохімія, біоорганічна хімія, аналітична хімія, основи клінічної біохімії, вступ до біохімії (англійською мовою), фізико-хімічні методи у біології, неферментативні процеси у біології.

Господарьов Дмитро Валерійович

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат біологічних наук; е-мейл: dmytro.gospodaryov@gmail.com (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 11)

Основні курси: біологія клітини, генетика, моделі біохімічних досліджень, математичні методи у біології, будова та функції біомембран, інтеграція метаболізму, імунологія, фахова англійська мова.

 

Байляк Марія Михайлівна

доцент кафедри, доктор біологічних наук; е-мейл: bayliak@ukr.net, maria.bayliak@pnu.edu.ua (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 11);

Основні курси: мікробіологія, вірусологія, експресія генів, біологічно активні природні речовини.

 

 

 

Гусак Віктор Васильович

доцент кафедри, кандидат біологічних наук; емейл: gus_net@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс -13)

Основні курси: біотехнологія, основи біохімії, ензимологія, сучасні інформаційні технології у біохімії

 

 

 

Абрат Олександра Богданівна

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, доцент кафедри, кандидат біологічних наук; abrat_kbb@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 3)

Основні курси: імунологія, мікробіологія, молекулярна ендокринологія, біоорганічна хімія

 

 

Лущак Олег Володимирович

доцент кафедри, кандидат біологічних наук, керівник лабораторії “Aging and age-related diseases”; olushchak@yahoo.com (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 27)

Основні курси: основи наукових досліджень, вступ у сучасну експериментальну біохімію, регуляторні шляхи (англійською мовою)

 

Мосійчук Надія Михайлівна

доцент кафедри, кандидат біологічних наук; е-мейл: sem_nad@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 7)

Основні курси: фізико-хімічні методи у біології, аналітична хімія, великий практикум, біохімія, хімія біоорганічна.

 

 

 

Стамбульська Уляна Ярославівна

провідний фахівець навчально-наукової лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом), кандидат біологічних наук; е-мейл: ustambulska@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-index – 1)

Основні курси: фізіологія та біохімія рослин, мікробіологія, вірусологія

 

 

 

Юркевич Ігор Степанович

науковий співробітник навчально-наукової лабораторії, асистент кафедри (за сумісництвом); е-мейл: ihor_yurkevych@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-index – 7)

Основні курси: біоінформатика, експресія генів, молекулярна біологія, фахова іноземна мова

 

Шмігель Галина Володимирівна

старший лаборант кафедри, асистент кафедри (за сумісництвом) е-мейл: shmihel@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 3)

Основні курси: великий практикум, біохімія, біоорганічна хімія

 

 

Лилик Марія Петрівна

провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри, асистент кафедри (за сумісництвом) е-мейл: marialylyk@ukr.net (переглянути перелік публікацій, які індексуються у SCOPUS тут, h-індекс – 5)

Основні курси: мікробіологія, біохімія, вірусологія

 

 

 

 

На кафедрі також організовані дві лабораторії – навчальна лабораторія (завідувач Лаба Ольга Іванівна), а також навчально-наукова лабораторія. У аудиторіях навчальної лабораторії здійснюється проведення лабораторних занять з біоорганічної хімії, аналітичної хімії, біохімії, мікробіології, біотехнології, імунології, генетики, великого практикуму з біохімії та фізико-хімічних методів у біології. В аудиторіях навчально-наукової лабораторії проводяться наукові дослідження студентами, аспірантами та співробітниками кафедри. До структури навчально-наукової лабораторії входять лабораторія мікробіології, лабораторія культури клітин, біохімічна лабораторія, лабораторія мікроклонального розмноження рослин, лабораторії для проведення експериментів з різними модельними організмами (плодовою мушкою, мишами, рибами, рослинами).